Vertaistuesta voimaa

Ihmiset, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne, voivat tarjota toisilleen korvaamatonta vertaistukea.

Ymmärrys, joka rakentuu yhteisille kokemuksille, luo turvallisen ilmapiirin. Silloin on turvallista keskustella omista, kipeistäkin asioista toisten ihmisten kanssa.

Vertaistuki auttaa tutkitusti lievittämään mm. yksinäisyyden, leimautumisen ja ahdistuksen tunteita sekä erilaisia omaan elämäntilanteeseen liittyviä pelkotiloja. Vertaistuki tuo vaikeisiin tilanteisiin nopeasti apua ja helpotusta ja on voimauttavaa. Vertaisten joukossa voi kokea tulevansa hyväksytyksi. Vertaisten tarjoama ymmärrys on usein paljon syvempää kuin mitä pelkillä sanoilla voi ilmaista.

Kun puhutaan niinkin herkästä aiheesta kuin erityislapsen vanhemmuudesta, voi hyväksytyksi tulemisen tarve olla erityisen korosteinen. Vanhemmuudelle muutenkin tyypillisten syyllisyyden, riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteiden vastapainoksi vanhemman on tärkeää saada nähdä, että moni muukin kohtaa samanlaisia haasteita perhe-elämässä kuin mitä itse kokee.

Vertaistukitoiminta tukee ainakin kahdella eri tavalla vanhemmuutta. Ensinnäkin vertaistuki parantaa vanhemman omaa jaksamista, jolloin voimavarat lisääntyvät ja arjessa pärjääminen onnistuu paremmin. Toiseksi vertaistuen kautta saa konkreettisia neuvoja muilta vanhemmilta, jotka ovat ehkä jo ratkaisseet samoja haasteita, jotka itselle ovat vasta uusia.

Jokaisen vanhemman kannattaa etsiä itselleen sopivin vertaistukimuoto. Toisille sopii jonkin järjestön vertaistukiryhmä, toisille taas kahdenkeskiset tapaamiset toisen vertaisen kanssa. Monilla ei etäisyyksien tai hankalan elämäntilanteen vuoksi ole mahdollisuutta hakeutua kodin ulkopuolelle vertaistuen pariin, jolloin sosiaalisen median vertaistukiryhmistä voi olla korvaamaton apu.

 

Arto Backström

 

 

Vertaistuki parantaa vanhemman omaa jaksamista, jolloin voimavarat lisääntyvät ja arjessa pärjääminen onnistuu paremmin.

 

 

Vertaistuen kautta saa konkreettisia neuvoja muilta vanhemmilta, jotka ovat ehkä jo ratkaisseet samoja haasteita, jotka itselle ovat vasta uusia.

Tutustu myös:

Vertaisryhmiä & lisää tietoa

Katso, missä saat lisää tukea ja voit vaihtaa kokemuksia muiden vanhempien kanssa. 

Voinko opettaa itsesäätelyn taitoja lapselleni, jos en niitä itsekään vielä osaa?

Vaaditko lapselta enemmän kuin itseltäsi? Jos aikuisen oma itsesäätely vaatii kehittämistä, on vaikeaa opettaa lapselle itsesäätelyyn tarvittavia taitoja.

Näe lapsesi vahvuudet

Se miten aikuinen näkee lapsen, vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittää itsensä. Lapsella, jolla on uskoa itseensä, on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Ymmärrys, joka rakentuu yhteisille kokemuksille,
luo turvallisen ilmapiirin. 

Silloin on turvallista keskustella omista, kipeistäkin asioista toisten ihmisten kanssa.

Tutustu vertaistarinoihin

 

”Oletko ollut joskus tilanteessa, jossa olet ryhtynyt valottamaan perheesi erityistä arkea ja kun olet ehtinyt parin lauseen päähän, olet todennut hiljaa mielessäsi, että ehkä sittenkin on parempi vain antaa vaan olla?”

– Riikka