Valitse sivu

Treenaa lapsen toiminnanohjausta

Tuntuuko sinusta, että mitään ei tapahdu ilman, että joudut toistamaan lapselle useaan kertaan, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Takkuavatko aamu- ja iltatoimet, vaikka niitä on harjoiteltu jo pitkään? Onko lapsen vaikea saada läksyjään tehdyksi koulun jälkeen?

Arjen toiminnanohjauksella tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä päivittäisistä arjen toimista.

Toiminnanohjaukseen kuuluvat taidot

  • jäsentää arjen tilanteita,
  • tehdä suunnitelmia
  • toimia tekemänsä suunnitelman mukaisesti 
  • toimia joustavasti muuttaen suunnitelmaa tarvittaessa 
  • torjua tehtävän suorittamista häiritseviä impulsseja.

Toiminnanohjauksen säätely tapahtuu aivojen otsa- ja ohimolohkoista käsin. Se kehittyy aivojen kehityksen myötä. Neurokirjon ihmisillä on usein arjen toiminnanohjaukseen liittyviä vaikeuksia, joita johtuvat erityisesti keskittymisvaikeuksista ja työmuistin työläydestä.

Toiminnanohjausta voi myös harjoitella

Lapsi  voi harjoittelun kautta kehittyä toiminnanohjauksessaan. Paras ympäristö toiminnanohjauksen taitojen harjoittelulle ja kehittämiselle on lapsen arkiympäristö. Taitoja harjoiteltaessa on hyvä muistaa, että asiat voidaan saada muuttumaan yksi kerrallaan, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä sekä lapselta että aikuiselta.

Kun arjen taitoja harjoittelee, hyvänä tukena toimivat kuvat (pienemmillä lapsilla) ja listat, kalenterit ja aikataulut (isommilla lapsilla ja nuorilla).  On yksilöllistä, mistä on kenellekin suurin apu, joten jokaisen perheen kannattaa kokeilla eri tapoja, kunnes sopivin tapa käyttää kuvia ja muita apuvälineitä löytyy.

Erilaisia kuvia, eri aiheisiin liittyviä kuvalistoja ja valmiita viikkokalentereita voi tulostaa Internetistä. Isompien lasten tai nuorten kanssa voi käyttää valmista perhekalenteria, johon jokaiselle merkitään menot omaan sarakkeeseen. 

Muista pilkkoa harjoiteltava asia pieniin osiin

Harjoiteltavan asian pitää olla niin pieni, että lapsi pystyy onnistumaan siinä. Myös tämä on yksilöllistä. Yhtä lasta auttaa, jos aamutoimet on listattu kuvilla: esimerkiksi herätys, hampaiden pesu, vaatteiden pukeminen, aamupala ja kouluun lähtö. Toinen lapsi tarvitsee vielä tarkemmat ohjeet, jossa jokainen kohta, kuten pukeminen on ohjeistettu vaate vaatteelta.

Joidenkin lasten kohdalla taidot eivät yleisty harjoittelusta huolimatta eri ympäristöihin helposti vaan toistoja vaaditaan eri paikoissa; esimerkiksi koulussa, kotona ja harrastuksessa.

Toiminnanohjauksen taitojen harjoittelua auttaa, jos niissä voi hyödyntää lapsen omia vahvuuksia kuten taitoja tai mielenkiinnon kohteita. 

Huomioi yrittäminen ja onnistuminen

Tärkeää on antaa kiitosta ja kehuja jokaisesta onnistumisesta ja jo yrittämisestäkin.

 

Nina Hämäläinen

 

Ota käyttösi:

Arki toimimaan -opas 
Toimiva arki visuaalisin keinoin -opas 
Kuvia ja kuvatyökalu erilaisten kuvasarjojen tekoon
Materiaaleja taitojen harjoitteluun 

Tutustu myös:

Kuvat kommunikaation tueksi

Tilanteiden selvittäminen ja tapahtumien kulun läpikäyminen sujuvat parhaiten, kun aikuinen piirtää ne sarjakuvaksi tai sosiaaliseksi tarinaksi.

Näe lapsesi vahvuudet

Se miten aikuinen näkee lapsen, vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittää itsensä. Lapsella, jolla on uskoa itseensä, on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Mikä motivoi lastasi?

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla. Oudoillakin reagointitavoilla on hyvä tarkoitus.

Uusia taitoja voi harjoitella vain yhtä kerrallaan.

Pilko harjoiteltava asia niin pieniin osiin, että lapsi onnistuu harjoittelussaan.