Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tutkiminen antaa nopeasti suuren määrän tietoa, jolla pärjää arjen pulmatilanteissa paremmin. Saat tietää, mikä lastasi kuormittaa, miten voit jatkossa vähentää kuormittumista ja miten auttaa häntä palautumaan. 

1. Erotat lapsen persoonan ja lapsen stressireaktion.

Lapsilla, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, on hyvin alhainen stressinsietokyky. He kuulevat paljon huomioita stressikäyttäytymisestään. Tämä voi johtaa vinoutuneeseen minäkuvaan, jossa lapsi kutistuu omiksi stressireaktioikseen.

Joskus, kun elämä on hyvin kuormittavaa, mieleemme alkaa nousta ajatuksia, jotka sanovat, että joku on AINA jonkinlainen. Stressiprofiilin teko ja käyttö parantaa kykyämme havainnoida toisiamme realistisemmin.

 

2.  Ymmärrys lisääntyy ja arki tasapainottuu.

Stressiprofiilissa käytettävät liikennevalosanat voi ottaa arkikielen sanoiksi. On aivan eri asia sanoa muille perheenjäsenille: ”Olen nyt keltaisilla” kuin ”En jaksa sinua yhtään.”

 

3.  Pärjäät paremmin arjen pulmatilanteissa.

Stressiprofiilista on kahdenlaista tärkeää apua: toisaalta siitä saat tietoa, jolla voit vähentää arjessa eteentulevia pulmatilanteita jo ennakolta ja toisaalta saat neuvoja siitä, miten pulmissa kannattaa toimia.

Aluksi voi olla haasteellista nimetä hyvän olon edellytyksiä ja keinoja niiden saavuttamiseen. Näiden tunnistaminen lisääntyy kuitenkin nopeasti harjoittelun myötä.

Myös vertaistuki on tässä suureksi avuksi, sillä joku toinen vanhempi on jo saattanut keksiä, mitä heidän perheessään kannattaa vastaavassa tilanteessa tehdä, ja tämä löytö tai sen muunnos saattaa sopia myös sinun perheeseesi (tai sitten ei – sillä lapset ovat yksilöllisiä!).

Tarkenna kirjoittamiasi apukeinoja yhä uudelleen. Näin kyvykkyytesi hallita arjen pulmatilanteita kohenee. 

 

4. Sopii myös päiväkotiin ja kouluun

Stressiprofiili on oiva apuväline myös lapsen lähellä toimiville muille aikuisille, kuten päiväkodin henkilökunnalle tai koulun opettajille. 
Vanhempi voi ottaa stressiprofiilityökalun mukaan osaksi  kasvatuskeskusteluja ja kerätä siihen sekä vanhempien että henkilökunnan havaintoja. Samalla muut kasvattajat oppivat tuntemaan lastasi paremmin ja auttamaan häntä säilyttämään parhaan toimintakykynsä ja oppimiskykynsä.

 

5. Opit havainnoimaan myös omaa kuormittumistasi.

Stressiprofiilin aktiivinen käyttö auttaa sinua lukemaan myös omien aivojesi kuormittumista ja ohjaamaan elämääsi leppoisampaan suuntaan, kohti tasapainoisempaa arkea.

VIISI HYÖTYÄ STRESSIPROFIILIN KÄYTTÄMISESTÄ

 

1. Erotat lapsen persoonan ja stressireaktion.

2. Ymmärrys lisääntyy ja arki tasapainottuu.

3. Pärjäät paremmin arjen pulmatilanteissa.

4. Sopii myös kouluun ja päiväkotiin.

5. Opit havainnoimaan myös omaa kuormittumistasi.

Tutustu myös:

Stressiprofiili auttaa koulussa ja päiväkodissa

Lapsen toimintakykyä on helppo parantaa tutkimalla hänen
stressiprofiiliaan. Stressiprofiilin rakentaminen sujuu yhdistämällä siihen sekä vanhempien että muiden kasvattajien havaintoja.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät temperamenttipiirteisiimme?

Mikä motivoi lastasi?

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla. Oudoillakin reagointitavoilla on hyvä tarkoitus.

Stressiprofiilista on kahdenlaista tärkeää apua:

  tietoa, jolla voit vähentää arjessa eteentulevia pulmatilanteita jo ennakolta
ja neuvoja siitä, miten pulmissa kannattaa toimia.

Tutustu vertaistarinoihin 

Lopuksi pyysin, että nämä löydökset kirjattaisiin HOJKSiin. ”Voimmehan me nämä havaintonne sinne ylös laittaa”, vastasi opettaja. Ne näkyvät kaikille lastani opettaville ja ovat pohjustuksina tukitoimille, seuraaviin keskusteluihin ja seuraaville opettajille. Ei mennyt keskusteluhetkemme hukkaan.”

-Teija