Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Kun katselee koiranpentulaumaa, huomaa nopeasti, että saman pesueen pennut suhtautuvat elämään eri tavoin.

Joku pennuista käynnistyy kuin kuuraketti, toinen taas hissuksiin. Jollakin tuntuu olevan loputtomasti aikaa kelliä, toinen laukkaa ympäriinsä loputtoman tuntuisesti. Yksi ärähtää kipakasti, joku vain vinkaisee laiskasti. Muutama saattaa olla korvat pystyssä pienimmästäkin rasahduksesta, kun taas joku toinen ei lotkauta korvaansa isonkaan äänen kuullessaan.

Sama pätee myös ihmisiin. Synnymme erilaisina. Temperamenttipiirteitä on eri teoreetikkojen mukaan hieman yli kymmenen.

Niissä perheissä, joiden jäsenillä on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, elämään vaikuttavat eniten seuraavat temperamenttiparit:

  • herkkyys – epäherkkyys (esimerkiksi aistimuksille tai toisten ihmisten tunteille)
  • energisyys – vähäenergisyys
  • myönteisyys – kriittisyys
  • periksiantamattomuus – myöntyvyys
  • nopea mukautuvuus – hidas mukautuvuus
  • rytmisyys eli biologisten vuorokausirytmien säännöllisyys – ei-rytmisyys

Kummallakin vanhemmalla ja jokaisella lapsella on oma sekoituksensa temperamenttipiirteitä. Miten hyvin nämä cocktailit sointuvat yhteen, on sattumien summaa. Temperamenttitutkijat puhuvat hyvästä ja huonosta yhteensopivuudesta.

Kun olemme kuormittuneita, alkuperäisasetuksemme tuppaavat jälleenaktivoitua ja voittaa oppimamme toimintamallit. Vaikka lapsena kipakka on saattanut oppia hillitsemään käytöstään, vanhemmuus on kuitenkin niin rankka kokemus, että se nostaa esiin alkuperäisasetuksemme, mitä ne sitten kenelläkin ovat.

Osa perheiden riidoista liittyy siihen, että toisen oletetaan ja odotetaan olevan samanlainen kuin itse on. Hyvin periksiantamattomalla, ei kovin aistiherkällä äidillä ja myöntyvällä, aistiherkällä isällä voi olla hyvin erilaisia kokemuksia aistiherkästä, helposti jumittavasta, hitaasti mukautuvasta lapsestaan. 

On hyvä tunnistaa nämä temperamenttierot, jotta voi ottaa ne huomioon arkea suunniteltaessa. Voi olla, että erilaisen lapsen kautta vanhemmalle kehittyy taitoja, joita hänellä ei syntyjään ollut. Voi myös olla, että toinen vanhemmista osaa sellaista, jota toisenkin on syytä opetella.

Erilaisuus on rikkaus, kun se vain järjestellään oikein.

Meri Lähteenoksa

Tutustu myös:

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa paremmin.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla. Oudoillakin reagointitavoilla on hyvä tarkoitus.

Näe lapsesi vahvuudet

Se miten aikuinen näkee lapsen, vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittää itsensä. Lapsella, jolla on uskoa itseensä, on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

On hyvä tunnistaa perheenjäsenten temperamenttierot, 

jotta voi ottaa ne huomioon arkea suunniteltaessa.