Valitse sivu

Mikä motivoi lastasi?

Sinun ja minun motivaationi samaan asiaan voivat olla erilaisia

Lapsen motivoiminen helpottuu, kun muistat, että eri ihmiset motivoituvat samasta asiasta eri syistä.

Ihminen on kummallinen olento, joka kuvittelee muiden olevan samanlaisia kuin hän itse on. Hän myös odottaa muiden pitävän samoista asioista kuin mistä hän itse pitää. Usein yritämme motivoida toisiamme samoilla keinoilla, mistä itse pidämme. Tulos? Ei juuri mikään. 

Yhtä motivoi virheiden korjaaminen ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen, toista avuksi oleminen. Kolmatta se, että saa näyttäviä asioita aikaan.

Joku haluaa, että ainutlaatuisuus huomataan, joku toinen innostuu tiedosta ja teoreettisemmista asioista.

Joku pystyy toimimaan vasta sitten kun tuntee olevansa turvassa. Toinen taas tuntee elävänsä vasta kun on saa tarpeeksi vaihtelun mahdollisuuksia ja seikkailun tuntua.  

Joku haluaa päästä tekemään oman visionsa mukaan ja ohjata muita siihen mukaan. Toinen taas janoaa selkeitä ohjeita ja rauhaa ja haluaa vain nauttii muiden mukana olosta.

Kaikki on lopulta järkevää

Vaikka voi olla vaikea uskoa, jokaiselle teolla on aina jokin hyvä tarkoitus henkilölle itselleen. Ihmisen toiminnan takana on monimutkainen motivaatioiden järjestelmä.

Jokainen teko on osa ihmisen sisäistä tai opittua tapaa tuottaa mielihyvää tai välttää mielipahaa.

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla, ja tämä mielekkyys pohjautuu omaan sisäiseen karttaan, joka koostuu geeniperimästä, temperamentista ja omista kokemuksista. Kartta on siis jokaisella omanlaisensa.

Muista nämä motivaatiota etsiessäsi
 

  • Se, mikä motivoi sinua, ei välttämättä motivoi lastasi.
  • Helpoin tapa on kysyä lapselta tai aikuiselta itseltään: ”Sinulla on varmaan joku hyvä tarkoitus tuossa…”(tämä vahvistaa myös lapsen itsetuntoa) tai ”Kerrohan, mikä mukava asia voisi auttaa sinua tekemään tuon kenkun asian…”(tämä vahvistaa myös lapsen kykyä auttaa itse itseään).
  • Havainnoi. Opi lisää läheisistäsi joka päivä. Se on portti parempaan arkeen.

Meri Lähteenoksa

Mikä näistä motivoi sinua juuri nyt lukemaan tätä sivustoa?

– Oikeudenmukaisuuden toteutuminen
– Avuksi oleminen
– Asioiden saaminen tehdyksi
– Ainutlaatuisuuden korostaminen
– Tiedon saaminen
– Turvan etsiminen ja tunteminen
– Vaihtelun mahdollisuudet
– Oman suunnitelman toteuttaminen
– Rauhan ylläpitäminen

Tutustu myös:

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät temperamenttipiirteisiimme?

Näe lapsesi vahvuudet

Se miten aikuinen näkee lapsen, vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittää itsensä. Lapsella, jolla on uskoa itseensä, on paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Miksi sana ei toimi?

Lapsi ei ole tahallaan hankala tai tottelematon. Haastavan käyttäytymisen takana on useimmiten lapsen omia vaikeuksia.

Usein yritämme motivoida toisiamme 

samoilla keinoilla, mistä itse pidämme. Tulos? Ei juuri mikään.