Stressiprofiili auttaa arjessa

Näin teet stressiprofiilin

Stressiprofiili on Meri Lähteenoksan kehittämä, mullistava työkalu, jonka tekemiseen menee vain vartti.  Se antaa nopeasti suuren määrän tietoa siitä,

  • mikä lisää lapsesi toimintakykyä
  • mikä vähentää sitä
  • kuka lapsesi parhaimmillaan on,
  • miten hän kokee ja ilmaisee kuormitusta sekä
  • miten häntä voi auttaa.

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa paremmin. 

Stressiprofiili auttaa koulussa ja päiväkodissa

Lapsen toimintakykyä on helppo parantaa tutkimalla hänen stressiprofiiliaan. Stressiprofiilin rakentaminen sujuu yhdistämällä siihen sekä vanhempien että muiden kasvattajien havaintoja.

Mikä motivoi lastasi?

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla. Oudoillakin reagointitavoilla on hyvä tarkoitus.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät temperamenttipiirteisiimme?

Ennakoinnin ABC

Ilman ennakointia reagoimme tilanteisiin vasta kun ongelma on jo muodostunut. Toimimme selviytymistilassa, ja teemme usein huonoja ratkaisuja. Ennakointi on rakentavien vaihtoehtojen miettimistä etukäteen.

Tutustu vertaistarinoihin

”Koulu sai lapseni käyttöohjeet, kun vein stressiprofiilin kouluun. Havaintomme ovat nyt kirjoitettuna ylös HOJKSiin, olen siitä tyytyväinen. Ne toimivat pohjustuksina tukitoimille, seuraaviin keskusteluihin ja seuraaville opettajille” 

– Teija