Näin teet stressiprofiilin

Mikä lisää lapsen toimintakykyä? Mikä vähentää sitä?  

Stressiprofiili on kätevä mutta mullistava työkalu, jonka tekemiseen menee vain vartti.  Kehitin sen oman perheeni käyttöön 2000-luvun alussa, jolloin merkillinen tapahtuma muutti täysin näkökulmani haastavaan käyttäytymiseen. Tarinan sen synnystä voit lukea sivuiltani (ydintila.fi) Sittemmin olen kehittänyt useamman version ammatillisten avuksi stressitietoisissa yhteisöissä kuten koululuokissa ja työyhteisöissä (ydintaito.fi). 

Stressiprofiili antaa nopeasti suuren määrän tietoa siitä, kuinka lapsi kokee ja ilmaisee kuormitusta, miten häntä voi suojella kuormittumiselta ja miten häntä voi auttaa palautumaan. Stressiprofiili auttaa löytämään lapselle parhaiten soveltuvat itsesäätelytaidot. Samalla se havahduttaa ympäristön kanssasäätelyn mahdollisuuksiin ja tarpeeseen. Yksi suurimmista hyödyistä on kuitenkin se, että lapsen voi havahduttaa siihen, että hän on taitava, ystävällinen ja lahjakas tyyppi, vaikka se monesti jääkin huomaamatta, puolustautumisreaktioiden alle. Tällä on myönteisen minäkuvan muodostumisen suhteen käänteentekevä vaikutus. 

Paitsi lapsista, stressiprofiili kannattaa tehdä myös muista perheenjäsenistä. Sen tekeminen voi olla mukava hetki perheen arjessa.

Tarvitset vain paperin ja kynän.

1) Jaa paperi neljään riviin  ja kolmeen sarakkeseen, eli yhteensä 12 ruutuun. Vasemmanpuoleiset ruudut kuvaavat mielialoja, keskimmäiset sitä mitä henkilö itse tai muut havaitsevat ja oikeanpuoleiset oloon ja käyttätymiseen vaikuttavia asioita. Ensimmäinen auttavia ja jälkimmäinen haittaavia asioita. 

 2) Ylärivi on vihreän valon rivi. 

Voit piirtää vasempaan reunaan iloisen naaman. Kirjoita keskiriville, millainen henkilö on parhaimmillaan, hänelle otollisissa olosuhteissa. Kirjoita sen oikealle puolelle, millä edellytyksillä hän voi pysytellä vihreällä. Tämä vastaa aivoissa tilannetta, jolloin sisimmät aivojen osat ovat rauhassa ja kuorikerroksessa on paljon aktiivisuutta. Oppiminen ja yhteistyö on helppoa ja lapsen luontainen lahjakkuus tulee luontaisesti esiin.

3) Keskirivi on keltaisen valon rivi. 

Kaikki keltaisesta alaspäin on meille kaikille ominaisia puolustautumisreaktioita. Yksilöiden välillä on vaihtelua niiden voimakkuuden, syttymissyiden ja palautumisnopeuden suhteen. Tästä eteenpäin oppimisen ja itsehillinnän edellytykset alkavat heikentyä, kun aktiivisuus keskittyy stressin hallintaan. 

Piirrä vasempaan ruutuun hämmentynyt tai väsähtänyt naama. Kirjoita keskiruutuun, mistä henkilö itse ja muut tunnistavat, että hän on pian väsähtämässä (muisti pätkii, keskittyminen kapenee, aistipulmat lisääntyvät, liikehtii levottomasti, tuijottaa, jumittaa jne). Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun keinoja, joilla häntä voi auttaa nousemaan takaisin vihreille. Nämä ovat lapselle sopivia ennakoivia itsesäätelymenetelmiä, joista vanhempi voi häntä muistuttaa tai joita hän voi käyttää itsenäisesti. Kirjoita näiden oikealla puolella olevaan ruudukkoon, mikä häntä pudottaa keltaisille eli mistä hän kärsii.

4) Alin rivi on punaisen valon rivi. 

 

Tällöin ollaan jo täydessä puolustautumisreaktiossa, yritetään paeta tai taistella. Voimien loppuessa tai jos tilanne vaikuttaa muuten toivottomalta, lapsi jähmettyy ja lamaantuu. Oppimiskyvyn ja impulssikontrollin palauttamiseen tarvitaan erityistoimia. Piirrä vasempaan laitaan kaksi naamakuvaa: vihainen ja itseensä sulkeutunut. Kirjoita keskiruutuun, mistä henkilö itse tietää olevansa punaisilla ja mistä muut sen huomaavat (kiroilee, heittelee tavaroita, käy kimppuun, pyrkii pois tilanteesta, karkaa, sulkeutuu itseensä jne). Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun, millä häntä voi auttaa palaamaan takaisin vihreälle. Myös nämä ovat lapsen omia itsesäätelymenetelmiä, joita lapsen on hyvä osata käyttää itse tai vanhempi voi niihin ohjata. Kirjoita näiden oikealle puolelle, mistä hän kuormittuu, niin ympäristö voi puolestaan niitä säädellä

Tutustu myös:

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa
itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa
paremmin.

Stressiprofiili auttaa koulussa ja päiväkodissa

Lapsen toimintakykyä on helppo parantaa tutkimalla hänen
stressiprofiiliaan. Stressiprofiilin rakentaminen sujuu parhaiten
yhdistämällä siihen sekä vanhempien että muiden kasvattajien havaintoja.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät
temperamenttipiirteisiimme?

Stressiprofiili on kätevä mutta mullistava työkalu.

Se antaa nopeasti suuren määrän tietoa siitä, kuka kukin parhaimmillaan on, miten hän kokee ja ilmaisee kuormitusta sekä miten häntä voi auttaa.

 

Tutustu vertaistarinoihin 

 

”Aivot ovat ihmeelliset. Olen huomannut, että lapset, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, hyötyvät kovasti siitä, että heille kerrotaan, mitä heidän aivoissaan kuormittuneena tapahtuu. Tässä muutama havainnollistus joita olen käyttänyt eri-ikäisten lasten kanssa.

-Meri