Valitse sivu

Näin teet stressiprofiilin

Mikä lisää lapsen toimintakykyä? Mikä vähentää sitä? 


Stressiprofiili on kätevä mutta mullistava työkalu, jonka tekemiseen menee vain vartti.  Se antaa nopeasti suuren määrän tietoa siitä, kuinka lapsi kokee ja ilmaisee kuormitusta, miten häntä voi suojella kuormittumiselta ja miten häntä voi auttaa palautumaan. Stressiprofiili auttaa löytämään lapselle parhaiten soveltuvat itsesäätelytaidot.

Paitsi lapsista, stressiprofiili kannattaa tehdä myös muista perheen jäsenistä. Sen tekeminen voi olla mukava hetki perheen arjessa.

Tarvitset vain paperin ja kynän.

1) Jaa paperi kolmeen riviin  ja kolmeen sarakkeseen, eli yhteensä 9 ruutuun. 

 2) Alarivi on vihreän valon rivi. Voit piirtää vasempaan reunaan iloisen naaman. Kirjoita alariville, millainen henkilö on parhaimmillaan. Kirjoita alarivin oikeaan reunaan, millä edellytyksillä hän voi pysytellä vihreällä. Tämä vastaa aivoissa tilannetta, jolloin sisimmät aivojen osat saavat olla rauhassa ja kuorikerroksessa on paljon aktiivisuutta.


3) Keskirivi on keltaisen valon rivi. Piirrä vasempaan ruutuun väsähtänyt naama. 
Tässä vaiheessa oppimisen ja itsehillinnän edellytykset ovat heikentyneet. Kirjoita keskimmäiseen keskiruutuun, mistä henkilö itse ja muut tunnistavat, että hän on väsähtämässä (muisti pätkii, keskittyminen kapenee, aistipulmat lisääntyvät, liikehtii levottomasti, tuijottaa, jumittaa jne). Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun keinoja, joilla häntä voi auttaa nousemaan takaisin vihreille. Nämä ovat lapselle sopivia ennakoivia itsesäätelymenetelmiä, joista vanhempi voi häntä muistuttaa tai joita hän voi käyttää itsenäisesti.

4) Ylin rivi on punaisen valon rivi. Tällöin puolustautumisreaktio on lähtenyt käyntiin. Oppimiskyvyn ja impulssikontrollin palauttamiseen tarvitaan erityistoimia. Piirrä vasempaan laitaan kaksi naamakuvaa: vihainen ja itseensä sulkeutunut. Kirjoita keskiruutuun, mistä henkilö itse tietää olevansa punaisilla ja mistä muut sen huomaavat (kiroilee, heittelee tavaroita, käy kimppuun, pyrkii pois tilanteesta, karkaa, sulkeutuu itseensä jne). Kirjoita oikeanpuoleiseen ruutuun, millä häntä voi auttaa palaamaan takaisin vihreälle. Myös nämä ovat lapsen omia itsesäätelymenetelmiä, joita lapsen on hyvä osata käyttää itse tai vanhempi voi niiihin ohjata. 

 

Meri Lähteenoksa

Tutustu myös:

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa
itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa
paremmin.

Stressiprofiili auttaa koulussa ja päiväkodissa

Lapsen toimintakykyä on helppo parantaa tutkimalla hänen
stressiprofiiliaan. Stressiprofiilin rakentaminen sujuu parhaiten
yhdistämällä siihen sekä vanhempien että muiden kasvattajien havaintoja.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät
temperamenttipiirteisiimme?

Stressiprofiili on kätevä mutta mullistava työkalu.

Se antaa nopeasti suuren määrän tietoa siitä, kuka kukin parhaimmillaan on, miten hän kokee ja ilmaisee kuormitusta sekä miten häntä voi auttaa.

 

Tutustu vertaistarinoihin 

 

”Aivot ovat ihmeelliset. Olen huomannut, että lapset, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, hyötyvät kovasti siitä, että heille kerrotaan, mitä heidän aivoissaan kuormittuneena tapahtuu. Tässä muutama havainnollistus joita olen käyttänyt eri-ikäisten lasten kanssa.

-Meri