Lapsen haastava käytös – miksi aikuisen sana ei toimi?

Monelle vanhemmalle on tuttu tilanne, jossa lapsi ei ymmärrä, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi, vaikka asiat on selvitetty hänelle sanallisesti. Vaikka vanhempi kuinka selittää,  hermostunut lapsi saattaa jatkaa tavaroiden heittelyä, huutamista tai karkailua saadaakseen oman viestinsä perille. Miksi aikuisen sana ei toimi ja miten lapsi saadaan toimimaan?

Haastavasti käyttäytyvä lapsi ei ole tahallaan hankala

Kun sana ei toimi, aikuinen usein kokee lapsen käytöksen haastavana. Lapsi ei kuitenkaan ole tahallaan hankala tai tottelematon. Haastavan käyttäytymisen takana on useimmiten lapsen omia vaikeuksia:

 • aistien yli- tai aliherkkyyksiä,
 • kommunikoinnin ja heikkojen sosiaalisten taitojen aiheuttamia pulmia,
 • pelkoja,
 • kuormittumista ja turvattomuutta sekä
 • toiminnanohjauksen vaikeuksia.

Etenkin autismikirjon lapsille nämä hankaluudet ovat tyypillisiä. Heidän kuulonvarainen kommunikaationsa kehittyy työläämmin ja on visuaalista kommunikaatiota heikempää. 

Autismikirjon lapsella on hankaluuksia oppia sanojen merkitystä ja kielen käyttämistä vuorovaikutuksessa. Lapsella voi olla näitä vaikeuksia, vaikka vanhempi kokee, että lapsi tuottaa puhetta vaivattoman tuntuisesti.

Lisäksi autismi- ja neurokirjon lasten kyky vastaanottaa ympäristöstään ja kehostaan tulevia viestejä on usein poikkeavaa. Se tekee lapsen maailmasta kaoottisen, lisää hänen turvattomuuden tunnettaan ja kuormittaa lasta.

Miten vähentää lapsen haastavaa käytöstä?

Neurokirjon lapsi tarvitsee rakkautta ja rajoja kuten kuka tahansa lapsi. Näiden asettamiseen tarvitaan vain hieman tavanomaisesta poikkeavia keinoja, että tarvittava tieto saadaan ymmärrettävästi siirrettyä lapselle.

Lapsen haastavaa käytöstä vähentävät:

1) selkeä arki kuten rutiinit, struktuurit, tuttu päiväohjelma ja muutoksien ennakointi sekä

2) kuvien käyttö kommunikoinnin tukena

3) lapsen vahvuuksien korostaminen, kiittäminen, kehuminen ja onnistumisten huomioiminen

Muistilista vanhemmalle:

 • Ole johdonmukainen.
 • Käytä kommunikoinnin tukena kuvia ja ohjeita.
 • Ennakoi muutoksia lapselle.
 • Puhu yksinkertaisesti ja anna esimerkiksi ohjeet vain yksi kerrallaan.
 • Varmista, että annettu ohje on tullut ymmärretyksi.
 • Ohjaa lasta rauhallisesti, kannustavasti ja yksinkertaisella tavalla.
 • Kiitä ja kannusta lasta jo yrittämisestä.
 • Käskeminen nostattaa usein kielteisiä tunteita.
 • Epäonnistumiset kannattaa jättää huomiotta.
 • Kun lapsi onnistuu, kiitä ja palkitse häntä kehuilla tai jollakin muulla mukavalla tavalla. Joidenkin lasten kohdalla esimerkiksi palkkiotarralistat toimivat hyvin. Kun tarroja on kerätty tietty määrä, voi lapsi saada yhdessä sovitun isomman palkkion. Palkkio voi olla vaikka jokin mukava yhteinen tekeminen aikuisen kanssa. Toiset lapset tarvitsevat uusien toimintamallien opettelun tueksi välittömän palkkion tai kannustuksen.

 

Nina Hämäläinen

Tutustu:

Millaiseksi aistiyliherkkä, autismikirjon lapsi kokee kävelyn kauppakeskuksessa?

Tutustu myös:

Näin teet stressiprofiilin

 
Stressiprofiili on mullistava työkalu, jonka tekoon menee vain hetki, mutta se opettaa paljon. Sen avulla saat selville, mikä auttaa sinua ja lastasi tasapainoisampaan arkeen.

Kuvat kommunikaation tueksi

Tilanteiden selvittäminen ja tapahtumien kulun läpikäyminen sujuvat parhaiten, kun aikuinen piirtää ne sarjakuvaksi tai sosiaaliseksi tarinaksi.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Keinoja, jotka auttavat lastasi rauhoittumaan. Ole avoin myös lapsen omille ehdotuksille. Kaikki keinot, jotka eivät vahingoita lasta tai toisia, ovat sallittuja. Mitään liian outoa ei ole.

Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn perustana toimivat

selkeä arki, rutiinit, struktuurit, päiväohjelmat ja kuvat sekä niiden käytön opettaminen.

Tutustu vertaistarinoihin

 

”Testasin itseäni: Aloin miettiä, mitä tapahtuisi, jos sulkisin pois sen vaihtoehdon, että lapseni on hankala tuittupäisyyttään ja minua ärsyyttääkseen? Mitä jos olettaisin, että kaikella lapsen toiminnalla on jokin hänelle järkevä syy? Mikä syy se voisi olla?

-Teija