Miksi sana ei toimi?

Monelle vanhemmalle on tuttu tilanne, jossa lapsi ei ymmärrä, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi, vaikka asiat on selvitetty hänelle sanallisesti. Vaikka vanhempi kuinka selittää,  hermostunut lapsi saattaa jatkaa tavaroiden heittelyä, huutamista tai karkailua saadaakseen oman viestinsä perille.

Lapsi ei ole tahallaan hankala

Kun sana ei toimi, aikuinen usein kokee lapsen käytöksen haastavana. Lapsi ei kuitenkaan ole tahallaan hankala tai tottelematon. Haastavan käyttäytymisen takana on useimmiten lapsen omia vaikeuksia:

 • aistien yli- tai aliherkkyyksiä,
 • kommunikoinnin ja heikkojen sosiaalisten taitojen aiheuttamia pulmia,
 • pelkoja,
 • kuormittumista ja turvattomuutta sekä
 • toiminnanohjauksen vaikeuksia.

Etenkin autismikirjon lapsille nämä hankaluudet ovat tyypillisiä. Heidän kielenkehityksensä on poikkeavaa neurotyypillisisten lasten kielenkehitykseen verrattuna: heidän kuulonvarainen kommunikaationsa kehittyy työläämmin ja on visuaalista kommunikaatiota heikempää.

Semanttis-pragmaattinen vaikeus, eli hankaluus oppia sanojen merkitystä ja kielen käyttämistä vuorovaikutuksessa, on tavanomaista autismikirjon lapsille.

Lapsella voi olla näitä vaikeuksia, vaikka vanhempi kokee, että lapsi tuottaa puhetta vaivattoman tuntuisesti.

Lisäksi neurokirjon lasten kyky vastaanottaa ympäristöstään ja kehostaan tulevia viestejä on usein poikkeavaa. Se tekee lapsen maailmasta kaoottisen, lisää hänen turvattomuuden tunnettaan ja kuormittaa lasta.

Miten viestiä, jotta lapsi ymmärtää?

Neurokirjon lapsi tarvitsee rakkautta ja rajoja kuten kuka tahansa lapsi. Näiden asettamiseen tarvitaan vain hieman tavanomaisesta poikkeavia keinoja, että tarvittava tieto saadaan ymmärrettävästi siirrettyä lapselle.

Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn perustana toimivat selkeä arki, rutiinit, struktuurit, päiväohjelmat ja kuvat sekä niiden käytön opettaminen.

 • Kommunikaation tukena on hyvä käyttää kuvia ja ohjeita, ennakointia ja selkeää puhetta.
 • Ohjeet annetaan yksi kerrallaan.
 • Varmista, että annettu ohje on tullut ymmärretyksi.
 • Rauhallinen, kannustava ja yksinkertainen ohjaus tuottaa onnistumisia.
 • Kun lapsi onnistuu, kiitä ja palkitse häntä kehuilla tai jollakin muulla mukavalla tavalla.
 • Joidenkin lasten kohdalla esimerkiksi palkkiotarralistat toimivat hyvin. Kun tarroja on kerätty tietty määrä, voi lapsi saada yhdessä sovitun isomman palkkion. Palkkio voi olla vaikka jokin mukava yhteinen tekeminen aikuisen kanssa.
 • Toiset lapset tarvitsevat uusien toimintamallien opettelun tueksi välittömän palkkion tai kannustuksen.
 • Jo yrittämisestä on hyvä kiittää ja kannustaa lasta.
 • Käskeminen nostattaa usein kielteisiä tunteita.
 • Epäonnistumiset kannattaa jättää huomiotta.
 • Aikuisen johdonmukaisuus on ehdottoman tärkeää.

 

Nina Hämäläinen

Tutustu:

Millaiseksi aistiyliherkkä, autismikirjon lapsi kokee kävelyn kauppakeskuksessa? 

Tutustu myös:

Näin teet stressiprofiilin

 
Stressiprofiili on mullistava työkalu, jonka tekoon menee vain hetki, mutta se opettaa paljon. Sen avulla saat selville, mikä auttaa sinua ja lastasi tasapainoisampaan arkeen.

Kuvat kommunikaation tueksi

Tilanteiden selvittäminen ja tapahtumien kulun läpikäyminen sujuvat parhaiten, kun aikuinen piirtää ne sarjakuvaksi tai sosiaaliseksi tarinaksi.

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Keinoja, jotka auttavat lastasi rauhoittumaan. Ole avoin myös lapsen omille ehdotuksille. Kaikki keinot, jotka eivät vahingoita lasta tai toisia, ovat sallittuja. Mitään liian outoa ei ole.

Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyn perustana toimivat

selkeä arki, rutiinit, struktuurit, päiväohjelmat ja kuvat sekä niiden käytön opettaminen.

Tutustu vertaistarinoihin

 

”Testasin itseäni: Aloin miettiä, mitä tapahtuisi, jos sulkisin pois sen vaihtoehdon, että lapseni on hankala tuittupäisyyttään ja minua ärsyyttääkseen? Mitä jos olettaisin, että kaikella lapsen toiminnalla on jokin hänelle järkevä syy? Mikä syy se voisi olla?

-Teija