Materiaalipankki

Lataa ilmainen opas (PDF:nä)

Näkymättömät neurokirjon tytöt koulussa – ymmärrystä ja arjen tukea kouluarkeen

Neurokirjon tyttöjen tunnistaminen voi vaatia meiltä aikuisia erityisen hyvää ymmärrystä moninaisuudesta sekä taitoa katsoa pinnan näkyvän käytöksen taakse.

Tämä materiaali syventää ymmärrystäsi neurokirjon tytöistä (autismi + adhd) sekä sisäänpäin kääntyvän kuormituksen roolista kouluarjessa. Se antaa myös konkreettisia vinkkejä heidän toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä ympäristön, toimintapojen, että asenne-ilmaston tasolla.

Lataa maksutta:

Nimi(Pakollinen)

Tärkeää on, että aikuinen löytää keinoja, 

joilla kuormittumista voi vähentää, lapsi voi kokea palautumista ja päästä takaisin sellaiselle hyvinvoinnin tasolle, jossa vuorovaikutus ja arjen toiminnot voivat taas sujua.”