Valitse sivu

5 askelta itsesäätelyn mestariksi

Askel 1: Keskustele lapsesi kanssa itsesäätelystä

Lapsen tulisi ymmärtää, mitä itsesäätely on ja mitä sillä tarkoitetaan. Kannattaa siis aloittaa tutustumalla yhdessä itsesäätelyn taitoon keskustelemalla, jakamalla kokemuksia ja omia tuntemuksia asiasta.

Kerro, että itsesäätely on tärkeä taito elämässä ja sitä on hyvä kaikkien harjoitella. Lapselle ei tulisi tulla tunne, että harjoituksia tehdään, koska häneltä puuttuu itsesäätelytaitoja. Lähtöasetelman tulisi olla kannustava: Haluamme olla tässä asiassa taitavampia!

Askel 2: Kokeile lapsen kanssa eri tekniikoita

Ei ole yhtä oikeaa itsesäätelymuotoa, joten omaan perheeseen toimivimmat menetelmät opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta.

Keskustele lapsesi kanssa ja miettikää yhdessä, mitkä asiat tuntuvat rauhoittavilta. Hengitelkää, askarrelkaa yhdessä eri itsesäätelyn välineitä ja kokeilkaa niitä. Aloittakaa yhdestä kategoriasta ja laajentakaa etsintöjä pikkuhiljaa. Liian monen asian yhtäaikainen testaaminen voi lisätä levottomuutta. Maltti on siis valttia tässäkin!

Harjoittelun tulisi olla leikinomaista, hauskaa yhdessäoloa eikä vakavamielistä puurtamista.  Lasta ei tule pakottaa vaan tekemisen tulisi aina olla omaehtoista ja lapsentahtista.

Askel 3: Tee itsesäätelytaulu ja hanki rauhoittumisvälineitä

Lapselle mieluisat ja toimivat tavat voi kerätä tauluun, josta lapsen on helppo muistaa itselleen sopivat keinot. Taulun viereen ripustaa rauhoittumispussin, jossa itsesäätelyn välineet ovat helposti saatavilla. Jos kotona on tilaa, lapselle voi rakentaa myös kokonaisen rauhoittumispaikan.

Pieniä tavaroita, kuten puristelupallon tai naksuttelukuution, voi myös sujauttaa takin taskuun tai koulureppuun. Näin välineet kulkevat myös mukana.

Askel 4: Harjoittele, harjoittele, harjoittele

Opetelkaa käyttämään välineitä ja harjoitelkaa menetelmiä silloin, kun lapsi ei ole kuormittunut ja mikään akuutti harminaihe ei ole mielessä. Tämä on tärkeää muistaa: Harjoittelu tehdään tilanteiden välissä. Raivoissaan ja kiukuissaan lapsi ei voi oppia. Siksi harjoituksia tehdään, kun lapsella on niihin voimavaroja eli kun hän ei ole kuormittunut.

Lapsen kanssa voi leikkiä esimerkiksi roolileikkejä. Leikkiä raivostumisroolileikkiä, jossa käydään läpi kuvitteellinen itsesäätelytilanne. Ensiksi lapsi suuttuu jostain (anna lapsen valita mistä), sitten yhdessä ärjytään, mennään itsesäätelyvälineiden luokse ja sitten yhdessä rauhoitutaan. Tällä tavalla lapsen aivoihin jää valmis muistimalli, mikä parhaimmillaan muistuu mieleen ärjyimmänkin tunteen aikana.

Askel 5: Opi tositilanteista

Itsesäätely joutuu testaukseen aidoissa tunnetilanteissa. Jotkut tavat voivat osoittautua yllättävän tehokkaaksi, kun toiset voi jo heti ensimmäisen kerran jälkeen unohtaa. Tai sitten mikään näistä ei vielä toimi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että lapsi ei osaisi rauhoittua. Oikeaa tapaa ei ole vain vielä löytynyt.

Seuraamalla lasta voit löytää tai voitte yhdessä löytää lapselle sopivan tavan. Ehkä se onkin silmien räpyttely, hiusten sukiminen tai nauhojen pyörittely sormien välissä. Kaikki keinot, jotka eivät vahingoita lasta tai toisia ihmisiä, ovat sallittuja. Mitään liian outoa ei ole. Ole avoin lapsen omille ehdotuksille.

 

Tiia Trogen

1. Keskustele lapsesi kanssa itsesäätelystä

2. Kokeile lapsen kanssa eri tekniikoita

3. Tee itsesäätelytaulu ja hanki rauhoittumisvälineitä

4. Harjoittele, harjoittele, harjoittele

5. Opi tositilanteista

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa paremmin. 

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät temperamenttipiirteisiimme?

Ennakoinnin ABC

Ilman ennakointia reagoimme tilanteisiin kun ongelma on jo muodostunut. Toimimme selviytymistilassa, ja teemme usein huonoja ratkaisuja. Ennakointi on rakentavien vaihtoehtojen miettimistä etukäteen.

Opetelkaa käyttämään välineitä ja harjoitelkaa menetelmiä 

silloin, kun lapsi ei ole kuormittunut ja mikään akuutti harminaihe ei ole mielessä.