Haastava lapsi – kuormittunut lapsi

Mitä kuormittuminen on ja miksi siihen pitää puuttua?

Tuntuuko, että lapsella on aina huono päivä? Että lapsi käyttäytyy haastavasti ja hankalasti, oli kyseessä mielekäs tai ikävä tilanne?

Ristiriitaisten, haastavien tilanteiden taustalla on usein lapsen kokema kuormitus, stressi, joka vähentää hänen kykyään toimia yhteistyössä muiden kanssa. 

Lasta auttaa, kun vanhempi ymmärtää, mitkä asiat ovat tälle lapselle erityisen kuormittavia ja miten lapsi sen ilmaisee. Aikuisen tehtävä on löytää keinoja, joilla kuormittumista voi vähentää, lapsi voi kokea palautumista ja päästä takaisin sille hyvinvoinnin tasolle, jossa vuorovaikutus ja arjen toiminnot voivat taas sujua.

Kohta läikkyy – 3 vinkkiä kuormittumisen tunnistamisen

Usein kuulee sanottavan, että lapsi kiihtyy nollasta sataan ilman minkäänlaista välivaihetta. Lapsi kuitenkin viestittää monin tavoin ennen räjähtämistä, että kohta kyllä alkaa tapahtumaan, jollei apua anneta.

Miksi tämä lapsi kuormittuu muita helpommin?

Lapsi, jolla on neuropsykiatrisia haasteita, ylikuormittuu  helposti. Tämä voi johtua siitä, että hänen aistimustensa säätelyjärjestelmä voi olla synnynnäisesti yli- tai alivirittynyt. Monille itsestäänselvät asiat ovat hänelle vaikeammin hahmotettavia.

Näin teet stressiprofiilin

Stressiprofiili on mullistava työkalu, jonka tekoon menee vain hetki, mutta se opettaa paljon. Sen avulla saat selville, mikä auttaa sinua ja lastasi tasapainoisampaan arkeen.

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa paremmin.

Stressiprofiili auttaa koulussa ja päiväkodissa

Lapsen toimintakykyä on helppo parantaa tutkimalla hänen
stressiprofiiliaan. Stressiprofiilin rakentaminen sujuu parhaiten
yhdistämällä siihen sekä vanhempien että muiden kasvattajien havaintoja.

Tutustu vertaistarinoihin

Ihmiset, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne, voivat tarjota toisilleen korvaamatonta vertaistukea. On tärkeää saada nähdä, että moni muukin kohtaa samanlaisia haasteita . 

”Jos minun tarvitsisi mainita yksi mullistava, omaa perhettäni (kolme lasta, joista kaksi neurokirjolla) auttanut työkalu, se olisi stressiprofiili. ”  Meri Lähteenoksa