Neurokirjon tytöt kouluarjessa -online koulutuspäivä keskiviikkona 14.8.2024

Kirjoittaja: Erityisvoimia

Koulutuksen tausta

Tyttöjen neurokirjo jää usein tunnistamatta, sillä diagnostiikan kriteeristö on pitkälti suunniteltu poikien käyttäytymisen perusteella, ja tytöt usein myös peittelevät piirteitään poikia paremmin, jolloin haasteita on vaikeampi nähdä.

Hyvin tavallinen tarina on sellainen, jossa tyttö voi pärjätä akateemisesti koulussa varsin hyvinkin, mutta samalla hänellä voi olla voimakasta sisään päin kääntyvää kuormitusta ja suuria pinnalle näkymättömiä haasteita kouluarjen eri osa-alueilla, joita opettajan voi olla joskus vaikea tavoittaa. Koulupäivistä selviäminen voi vaatia tytöiltä äärimmäistä pinnistelyä ja sinnittelyä, heikentää oppimista, viedä voimavaroja ja tunnistamattomina ja ilman varhaista tukea altistaa uupumukselle. 

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Koulutuspäivä yhdistää uusinta tutkittua tietoa, käytännön esimerkkejä ja konkreettisia harjoituksia. Koulutuspäivä syventää ymmärrystä ja osaamista neurokirjon tyttöjen kokemusmaailmasta, oppimiseen vaikuttavista asioista, erilaisista tuen tarpeista sekä hoitopoluista ja koulun roolista osana hoitopolkua.

Koulutus tarjoaa tietoa, taitoja ja työarkeen helposti vietäviä konkreettisia vinkkejä tukemaan opetusta ja yhteistyötä neurokirjon tytön ja tämän perheen kanssa. Oppiminen koulutuspäivässä tapahtuu dialogissa, yhdessä oivaltaen, inspiroituen ja voimaantuen.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

– neurokirjon tyttöjen tunnistamisen erityispiirteet

– katsaus diagnostiikkaan ja koulun rooliin osana sitä

– oppimiseen, toimintakykyyn ja osallisuuteen vaikuttavat näkymättömät kuormitustekijät

– sisäänpäin oireilevien tyttöjen tukeminen kouluarjessa

– häpeän rooli tyttöjen toiminnan taustalla

– hyvinvointia tukevat kouluarjen joustot – ympäristö, toimintamallit, vuorovaikutus ja asenteet

– katse samaan suuntaan, kodin ja koulun yhteistyö ja tyttöjä suojaavan liittouman rakentaminen 

Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärryksen ja tiedon lisääminen, taitojen syventäminen sekä onnistumisen edellytysten vahvistaminen neurokirjon tyttöjen kohtaamiseen koulun arjessa.

Koulutuksen käytyään osallistuja

– ymmärtää syvemmin neurokirjon piirteitä ja niiden esiintymistä tytöillä

– tunnistaa ja huomioi uudella tavalla näkymättömiä kouluarjen kuormitustekijöitä

– osaa suunnitella opetusta ja mukauttaa ympäristöä ja toimintatapoja oppilaan hyvinvointia tukevalla tavalla

– kokee varmuutta neurokirjon tyttöjen opettamisessa, kohtaamisessa ja tukemisessa

– saa onnistumisen kokemuksia ja voimaantumisen hetkiä työarjessa kasvaneen ymmärryksen myötä 

Aika: keskiviikko 14.8.2024 klo 9-12

Paikka: Teams (online, verkossa)
Hinta: 149 eur + ALV

Palautteita Riikan koulutuksista:

”Paljon uutta käytännön tietoa ja vinkkejä sekä toisaalta myös vahvistusta omille aiemmille ajatuksille.”

”Ihana, lämmin ja asiantunteva kouluttaja, vahva läsnäolo.”

”Otan mukaani häpeän, empatian ja itsemyötätunnon, itselleni ja asiakkaalle.”

”Ihana tapa kertoa asioista, helppo ottaa vastaan.”

”Sain paljon työkaluja ja myös jaksamista.”

Asiakkaita:

Pirkanmaan hyvinvointialue, Sekaisin Chat, Nyyti Ry, Lempäälä, Espoo, Vantaa, Nokia, Mielenterveyden keskusliitto, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Autismiliitto, Maria Akatemia, Solita Oy, Columbia Road, Aiven Oy ja monia muita

Lisätietoja palveluista ja referensseistä: Yrityksille — Riikka Seppälä (riikkaseppala.fi) ja Ammattilaisille — Riikka Seppälä (riikkaseppala.fi)

Kouluttaja

Riikka Seppälä / Toivontiella.fi (Instagram: @toivontiella)

Lisätiedot: riikka@toivontiella.fi

Riikka on empaattisuudestaan kiitelty kouluttaja, Brené Brownin opeissa koulutettu Dare to Lead fasilitaattori, häpeäcoach ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Riikka kouluttaa sekä sotetoimijoita että asiantuntijaorganisaatioita neuromoninaisuuden ja psykologisen turvallisuuden teemoista.

Ilmoittautuminen

Nimi(Pakollinen)

Jaa kirjoitus:

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *