Valitse sivu

Erityislapsen vanhemmuus ja sisaruus on koko perheen asia

Lapsen erityisyys, vamma tai sairaus vaikuttaa väistämättä koko perheeseen: vanhempien ohella myös sisaruksiin. Erityislapsen vanhemmuus ja sisaruus ovat koko perheen asioita.

On luonnollista, että vanhempien huomio kiinnittyy usein lapseen, jonka kanssa pärjääminen tuottaa haastetta, ja on vaikeaa olla täysipainoisesti läsnä ja tukena myös muille lapsille.

Erityislapsiperheen tilanne on usein kuormittava myös sisaruksille. Sisaruksen väkivaltainen käytös tai sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet heijastuvat usein myös muiden lasten käytökseen. Sisarusten kokema väsymys ja huomion puute saavat heidät reagoimaan vielä vahvemmin.

Sisarusten voinnin ja oireilun tarkkailu on tärkeää myös siitä syystä, että monia neurologisia poikkeavuuksia saattaa esiintyä herkemmin myös sisaruksilla itsellään. Esimerkiksi lapsilla, joiden sisaruksella on diagnosoitu autismikirjon häiriöitä, on muihin lapsiin verrattuna kolmi-nelikertainen riski sairastua lapsuusiän kehityksellisiin häiriöihin.

Vanhempien on kuitenkin turha alkaa liikaa murehtia muiden lasten kehitystä tai syyllistää itseään. Erilaisen lapsuuden mukana tulee myös erilainen sisaruus, joka sisältää sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Useimmiten sisarukset ovat joustavia ja sopeutuvat erityisperheen toisenlaiseen arkeen hyvin.

4 näkökulmaa erityislasten sisarusten huomioimiseen 

 

1. Selvitä, mitkä erityislapseen liittyvät asiat vaikuttavat myös sisaruksiin

Kun erityislapsen sisarus alkaa oireilla esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa, kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, voiko oireilu olla peräisin erityislapsiperheen tilanteesta. Onko lapsi kuormittunut? Onko hän omaksunut epätoivottavia käytöspiirteitä erityissisarukseltaan? Vai olisiko lapsella itselläänkin esimerkiksi neurologisia haasteita (autismi, ADHD, jne.)?Asiasta on hyvä keskustella avoimesti myös opettajien, hoitajien, lääkäreiden ja oppilashuollon edustajien kanssa. Erityislasten vanhemmilla on usein herkkyyttä tunnistaa myös muissa lapsissa ilmeneviä erityislapsen piirteitä, jolloin asia voidaan nopeammin selvittää. Joskus kyseessä voi olla vain väliaikainen hankala kausi, mutta on myös mahdollista, että myös sisaruksilla on neurologisia poikkeavuuksia.

2. Järjestä kahdenkeskistä aikaa myös erityislapsen sisaruksille

Kun arki pyörii usein erityislapsen ympärillä, on tärkeää huomioida myös muut sisarukset. Olisi ihanteellista, jos pystyisi säännöllisesti varaamaan aikaa, jossa erityislapsen tarpeet eivät väritä perheen kanssakäymistä. Paras keino tähän olisi, jos kaikki lapset pääsisivät vuorollaan jonkinkin mukavaan paikkaan hoitoon, jolloin jokaiselle voitaisiin taata erityishuomiota, eikä kenenkään tarvitsisi kokea olevansa rasite perheelle.

Usein tukiverkostot ovat kuitenkin sen verran ohuet, että erilaisia perheen jaksamista tukevia järjestelyjä ei voida helposti tehdä. Silloin on hyvä yrittää rakentaa omien voimavarojen puitteessa pieniä kohtaamishetkiä arjen keskelle. Pienet kahdenkeskiset yhdessä tekemisen hetket voivat riittää erityislasten sisarusten tueksi vallan hyvin.

3. Turvaa sisarusten oikeus lapsuuteen

Erityislasten sisaruksille on tyypillistä pyrkimys itsenäistymiseen ja vastuunkantamiseen. Sisarukset saattavat kantaa huolta sekä erityisestä sisaruksestaan että omista kuormittuneista vanhemmistaan. Vaikka sisarukset voivatkin olla merkittävä voimavara perheille, on liiallinen vastuunotto haitaksi lapsen kehitykselle.

Sisaruksille tulee osoittaa, että huolehtiminen kuuluu vanhempien tehtäviin. Sisaruksille on annettava lisäksi tilaa käsitellä lapsuuteen kuuluvia hankalia kausia omaan tahtiinsa. Lapsen ei kuulu pelätä olevansa vaivaksi tai olettaa että hänen täytyy osata asioita täydellisesti. Oikeus lapsuuteen tarkoittaa myös oikeutta käyttäytyä lapsen tavoin.

4. Auta sisaruksia ymmärtämään

Oli kyseessä sairaus, vamma, kehityshäiriö tai jokin muu erityispiirre, on sekä vanhemmilla että erityislapsella itsellään paljon opeteltavaa, jotta he oppivat ymmärtämään ja elämään erityisyyden kanssa. Sama koskee myös sisaruksia. On yhtä tärkeää, että hekin oppivat ymmärtämään, miksi toisten maailma koostuu eri säännöistä kuin toisten ja miten elämään erityislapsen kanssa täytyy suhtautua.

Arki erityislapsen kanssa voi herättää myös sisaruksissa monenlaisia tunteita. On huolia ja pelkoja, syyllisyyttä ja uupumusta. Auta sisaruksia käsittelemään näitä vaikeita tunteita ja opeta heitä suhtautumaan erityisyyteen hyväksyvästi ja kevyemmin. Tähän tarkoitukseen kannattaa etsiä sopivia kirjoja ja elokuvia.

Arto Backström 

Lue lisää:

Mäkisen perheessä aikuistuneet siskot pitävät yhtä ja tukevat toisiaan (Tukiliitto.fi)

Erityinen sisaruus (Tukiliitto.fi)

1. Selvitä, mitkä erityislapseen liittyvät asiat vaikuttavat myös sisaruksiin

 

2. Järjestä kahdenkeskistä aikaa myös erityislapsen sisaruksille

 

3. Turvaa sisarusten oikeus lapsuuteen

 

4. Auta sisaruksia ymmärtämään

Tutustu myös:

Tunnista perheenjäsentesi erilaiset temperamenttityylit

Tiesitkö mitkä kaikki ominaisuutemme liittyvät temperamenttipiirteisiimme?

Mikä motivoi lastasi?

Jokainen pyrkii toimimaan itselleen mielekkäällä tavalla. Oudoillakin reagointitavoilla on hyvä tarkoitus.

Näin autat lasta itsesäätelyyn

Itsesäätely on omien tunteiden säätelyä, kykyä ottaa vastuuta omasta toiminnasta ja ohjata itseään kohti tavoitteita.

Auta sisaruksia ymmärtämään, miksi toisten maailma koostuu eri säännöistä kuin toisten,

ja miten elämään erityislapsen kanssa täytyy suhtautua

Tutustu vertaistarinoihin

 

Kaikilla on omat omituisuutensa ja vaikeutensa, joista emme voi tietää mitään. Olen hyvä tarkkailemaan toisten tunteita, kuuntelemaan ja aistimaan tunnelmaa. Herkkyyteni on varmasti kehittynyt osin siitä, että olen jo pienestä pitäen tottunut epätyypilliseen kommunikaatioon ja yrittänyt tulkita Oivan tuntemuksia.”
– Urpu