Valitse sivu

Erityisvoimien tarina

Erityisvoimia.fi on alunperin kahden äidin perustana ensitietosivusto nepsyperheille ja heidän kanssa toimiville kanssa. Sivusto on suunniteltu tueksi kuormittavaan arkeen, jossa lapsen kärsimys, stressiherkkyys ja vanhempien neuvottomuus ja riittämättömyyden tunteet ovat toistuvasti läsnä.  

Sivuston taustalla on oivallus siitä, että apu erityislapsiperheen tasapainoiseen arkeen löytyy, kun vanhempi oppii  ymmärtämään ja säätelemään lapsen kuormittumista ja näin auttamaan lasta palautumaan. Kuormituksen säätelyn taitojen oppimisen myötä moni muukin asia näyttää loksahtelevan helpommin omille paikoilleen.

Erityisvoimia.fi -sivuston tarkoitus on auttaa vanhempia löytämään vastauksia arjessa nouseviin kysymyksiin helposti saavutettavassa muodossa, matalalla kynnyksellä ja ajasta ja paikasta riippumatta. Sivusto kokoaa yhteen tietoa, vinkkejä ja työkaluja perheen parempaan arkeen. Lisäksi sivustolta löytyy erillinen vanhemman voimavarapankki tukemaan vanhempien jaksamista ja voimavaroja.  

Suuri kiitos avusta myös sivustolla mukana oleville asiantuntijoille,  

Meri Lähteenoksalle, joka tutustutti stressimittariin 

Jonna Huomolle, joka antoi työkaluja vanhemman oman jaksamisen vahvistamiseen 

Nina Hämäläiselle, joka on opettanut mikä on tärkeää lapsen kanssa kommunikoinnissa 

Tiia Trogenille, joka opetti itsesäätelyn perusteet sekä lapsille että äideille. 

Kiitollisuudenvelassa olemme myös meitä pyyteettömästi auttaneille  

Tommi Puuskalle (ThinkFast Oy), joka on koonnut tämän sivuston 

Pasi Tuomaalalle, joka loi Erityisvoimille sen oman, erityisen ilmeen.  

Ilman teitä tuhannet perheet jäisivät jäisi ilman Erityisvoimia!  

Syyskuussa 2018 

Riikka Seppälä ja Pauliina Koponen 

 

 

 

Tutustu myös:

Viisi hyötyä stressiprofiilin käyttämisestä

Stressiprofiilin tekeminen auttaa ymmärtään niin lasta kuin omaa itseäkin. Sen antaman tiedon avulla pärjäät arjen pulmatilanteissa paremmin.

Aikuisen itsesäätelytaidot

Hyvien itsesäätelytaitojen avulla pysyt pidempään rauhallisena. Rauhallisella mielellä pystyt ajattelemaan paremmin.

Työkaluja oman jaksamisesi lisäämiseksi

Vanhemman arki saattaa olla erityislapsen kanssa stressitilan täyttämää. Vanhemman työkalupakin välineillä saa tasattua oman mielen kuohuja ja ladattua omaa jaksamista.

Erityisvoimia.fi -sivuston tarkoitus on auttaa muita vanhempia, jotka kipuilevat samojen kysymysten kanssa,
löytämään vastauksia nopeammin.

 

Tutustu vertaistarinoihin

 

”Olen nyt oppinut suhtautumaan paremmin, kun tiedän Mirjan olevan hieman erikoisempi tyyppi. Tiedän, että Mirjan kyky lukea ihmisiä ja tulkita ilmeitä on huono ja pinna on lyhyt, mutta kyllä välillä silti harmittaa, kun Mirja “käyttäytyy huonosti”. Jatkuvasti työstän omaa suhtautumistani ja kärsivällisyyttäni, jotta vuorovaikutukseni Mirjan kanssa olisi parempaa.”
– Urpu