Kohti
tasapainoista
arkea

Tervetuloa!

Ihanaa, että löysit perille. Erityisvoimia on syntynyt sinua varten, joka haluat tulla toimeen lapsesi kanssa paremmin.

Sivustolta löytyy tietoa, työkaluja ja vinkkejä lapsen kuormituksen säätelyyn, vertaisten tarinoita sekä vanhemman oma voimavarapankki.

Kuormittunut lapsi

Lapsen haastavan käyttäymisen taustalla on usein lapsen kokema kuormitus, stressi, joka vähentää hänen kykyään toimia yhteistyössä muiden kanssa.

Lasta auttaa, kun vanhempi ymmärtää, mitkä asiat ovat tälle lapselle erityisen kuormittavia ja miten lapsi sen ilmaisee.

Aikuisen tehtävä on löytää keinoja, joilla kuormittumista voi vähentää, lapsi voi kokea palautumista ja päästä takaisin sille hyvinvoinnin tasolle, jossa vuorovaikutus ja arjen toiminnot voivat taas sujua.

Stressiprofiili auttaa
arjessa

Stressiprofiili kertoo nopeasti tärkeää tietoa:

  • mikä lisää lapsesi toimintakykyä
  • mikä vähentää sitä
  • miten hän ilmaisee kuormitusta sekä
  • miten häntä voi auttaa.

Miten vähentää kuormitusta?

Lapsen haastavaa käyttäytymistä vähentävät:

  • ennakointi
  • kuvien käyttö kommunikoinnin tukena
  • itsesäätelykeinojen opettelu ja
  • toiminnanohjauksen harjoittelu.

Vanhemman voimavarapankki

Ole sitä, mitä opetat: Kun lapsi käyttäytyy haastavasti, hyvien itsesäätelytaitojen avulla pysyt pidempään rauhallisena. Rauhallisena ajattelet paremmin ja päädyt parempiin tuloksiin kuin menettämällä malttisi.

Vertaistuen voima

Kun lapsi käyttäytyy haastavasti, syyllisyyden, riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteet ovat vanhemmille tuttuja.

Niiden vastapainoksi on tärkeää päästä näkemään, että moni muukin kohtaa samanlaisia haasteita perhe-elämässä kuin mitä itse kokee.

Vertaistuki parantaa  jaksamista ja antaa konkreettisia neuvoja vanhemmilta, jotka ovat jo ratkaisseet samoja haasteita.

”Testasin itseäni: Aloin miettiä, mitä tapahtuisi, jos sulkisin pois sen vaihtoehdon, että lapseni on hankala tuittupäisyyttään ja minua ärsyyttääkseen? Mitä jos olettaisin, että kaikella lapsen toiminnalla on jokin hänelle järkevä syy? Mikä syy se voisi olla? ”

-Teija

Tuoreimmat artikkelit

neurokirjon perheiden palvelut ja laki

Neurokirjon ihmisten oikeus palveluihin vahvistumassa

Autismi- ja neurokirjon ihmiset, joilla ei ole kehitysvammaa, jäävät valitettavan usein sosiaalihuollon palveluissa...
Väärää apua - virheelliset diagnoosit

Väärää apua – olisiko tie kevyempi jos tietoa ja ymmärrystä olisi enemmän

“Mä voin pyytää lastensuojelusta sijoitusta vaikka tänään. Silti kunnalla ei ole varaa antaa lapselleni niitä ADHD-...
Anni

Ulkopuolisuudella on tärkeä viesti – uskallatko kuulla sen?  

”Irrallisuuden tunne on opettanut minulle ihan hirveästi. Olen oppinut ymmärtämään itseäni paremmin, koska irrallisuus haastaa...
Vesa Vilppola

Kun Lapsi satuttaa – väkivallan vaikutus vireystilaan

Tällä hetkellä lapsen haastava käyttäytyminen terminä tulee esiin jatkuvasti. Termi on hyvä kuvaamaan esimerkiksi kuormituksesta...
kuormitus ja stressi

Lapsen kuormitus ja kolme erilaista stressireaktiota

Lasten elämä on myös monin tavoin kuormittavaa. Neurokirjon lapsi kuormittuu vielä muita lapsia helpommin, koska hänen...
nepsyperheen tuki

Näin pääset alkuun nepsyarjessa – nepsyperheille suunnattu verkkokurssi Erityisvoimia ja Elämän Huoltamon yhteistyönä

*Olisipa olemassa helposti ja super matalalla kynnyksellä saavutettavaa apua, joka auttaisi ymmärtämään lapsen/nuoren...

Mikä ihmeen nepsy – katso pintaa syvemmälle

Asiantuntijahaastattelussa Elämän Huoltamon Tero Jääskeläinen, MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, NLP...
nepsyperheet

Kun huoli lapsesta herää – palvelumuotoiluprosessin oivalluksia neurokirjon häiriöiden lasten ja perheiden tarpeista

Palvelumuotoilun keinot tekivät näkyviksi nepsyperheiden arjen haasteita monialaisten palveluiden välillä, jolloin vanhemmat...
vanhemmuus

Vähemmän huolia, enemmän unelmia – erityisvoimia vanhemmuuteen

HOT-menetelmillä voimavaroja vanhemmuuteen Erityislapsen vanhemmuutta varjostaa monet erityiset huolet. Huolehdimme lapsen...
vanhemmuuden tunnetaidot

Tunteet tuovat viestejä erityisvoimia vaativasta arjesta

”Vaikka meillä olisi kaikki maailman tieto sovellettavana, siitä ei ole apua meille niin kauan, kuin voimavarat menevät...