Kohti
tasapainoista
arkea

Tervetuloa!

Ihanaa että löysit perille. Erityisvoimia on syntynyt sinua varten, joka haluat tulla toimeen lapsesi kanssa paremmin.

Sivustolta löytyy tietoa, työkaluja ja vinkkejä lapsen kuormituksen säätelyyn, vertaisten tarinoita sekä vanhemman oma voimavarapankki.

Kuormittunut lapsi

Lapsen haastavan käyttäymisen taustalla on usein lapsen kokema kuormitus, stressi, joka vähentää hänen kykyään toimia yhteistyössä muiden kanssa.

Lasta auttaa, kun vanhempi ymmärtää, mitkä asiat ovat tälle lapselle erityisen kuormittavia ja miten lapsi sen ilmaisee.

Aikuisen tehtävä on löytää keinoja, joilla kuormittumista voi vähentää, lapsi voi kokea palautumista ja päästä takaisin sille hyvinvoinnin tasolle, jossa vuorovaikutus ja arjen toiminnot voivat taas sujua.

Stressiprofiili auttaa
arjessa

Stressiprofiili kertoo nopeasti tärkeää tietoa:

  • mikä lisää lapsesi toimintakykyä
  • mikä vähentää sitä
  • miten hän ilmaisee kuormitusta sekä
  • miten häntä voi auttaa.

Miten vähentää kuormitusta?

Lapsen haastavaa käyttäytymistä vähentävät:

  • ennakointi
  • kuvien käyttö kommunikoinnin tukena
  • itsesäätelykeinojen opettelu ja
  • toiminnanohjauksen harjoittelu.

Vanhemman voimavarapankki

Ole sitä, mitä opetat: Kun lapsi käyttäytyy haastavasti, hyvien itsesäätelytaitojen avulla pysyt pidempään rauhallisena. Rauhallisena ajattelet paremmin ja päädyt parempiin tuloksiin kuin menettämällä malttisi.

Vertaistuen voima

Kun lapsi käyttäytyy haastavasti, syyllisyyden, riittämättömyyden ja epävarmuuden tunteet ovat vanhemmille tuttuja.

Niiden vastapainoksi on tärkeää päästä näkemään, että moni muukin kohtaa samanlaisia haasteita perhe-elämässä kuin mitä itse kokee.

Vertaistuki parantaa  jaksamista ja antaa konkreettisia neuvoja vanhemmilta, jotka ovat jo ratkaisseet samoja haasteita.

”Testasin itseäni: Aloin miettiä, mitä tapahtuisi, jos sulkisin pois sen vaihtoehdon, että lapseni on hankala tuittupäisyyttään ja minua ärsyyttääkseen? Mitä jos olettaisin, että kaikella lapsen toiminnalla on jokin hänelle järkevä syy? Mikä syy se voisi olla? ”

-Teija

Tuoreimmat artikkelit

Väärää apua – olisiko tie kevyempi jos tietoa olisi enemmän

Väärää apua – olisiko tie kevyempi jos tietoa olisi enemmän

“Mä voin pyytää lastensuojelusta sijoitusta vaikka tänään. Silti kunnalla ei ole varaa antaa lapselleni niitä ADHD- tutkimuksia.”    -https://yle.fi/a/74-20005594 Joka neljäs neuropsykiatrisista oireista kärsivistä nuorista sijoitetaan kodin ulkopuolelle, koska tukea...

Ulkopuolisuudella on tärkeä viesti – uskallatko kuulla sen?  

Ulkopuolisuudella on tärkeä viesti – uskallatko kuulla sen?  

”Irrallisuuden tunne on opettanut minulle ihan hirveästi. Olen oppinut ymmärtämään itseäni paremmin, koska irrallisuus haastaa ajattelemaan, kuka minä oikein olenkaan, kaikkine puolineni, vahvuuksieni ja heikkouksieni kanssa.” Nämä rakkaan ystäväni Annin sanat...

Kun Lapsi satuttaa – väkivallan vaikutus vireystilaan

Kun Lapsi satuttaa – väkivallan vaikutus vireystilaan

Tällä hetkellä lapsen haastava käyttäytyminen terminä tulee esiin jatkuvasti. Termi on hyvä kuvaamaan esimerkiksi kuormituksesta johtuvaa ei-toivottavaa tai normeja rikkovaa käyttäytymistä, mutta väkivaltatyöntekijänä koen termin käyttämisessä myös omat haasteensa....